Chính sách giao hàng

PHÍ GIAO HÀNG

Phí giao hàng từ 20-55k tùy theo khu vực.

  • Quận 1, 3: 20k
  • Quận 5, 10, 11, Tân Bình: Từ 25 – 35k
  • Quận 2, 6, 7, 8: Từ 30 – 45k

CHÍNH SÁCH ĐỔI VỎ CHAI/HŨ

 

Scroll to top